وصف دستانت...

 

 

 

گاهی دست می بخشد، نوازش میکند، احساس را منتقل میکند...

گاهی چشم کسی به سوی دست توست...!

دستانت را دست کم نگیر ...

 

 

پ .ن :

خیلــــی وقت است کـــــــه "بی تــــــابم"

 
دلـــــــم تــــــــاب میخواهد.

 
و یک هــــُــلِ محــــکم.

 
کـــــه دلم هــُـــرّی بریزد پایین.


هر چـــــه در خودش تلنبار کرده را.

/ 6 نظر / 31 بازدید
سونیا

مرا تا بزن ، به قرینه هم تا بزن ! میخواهم تنها درگیر نیمه خودم باشم …! زیبا بود[گل]

دخترباران

گرتورا بی ما صبوری هست مارا تاب نیست...

BitA

عالـــــــــــــــی بود[گل]

فاطمه

امروز وبلاگت بدجور هواییم کردم دلم باز قلم ودفتر میخواد دلم واسه گفتن تنگ شده چقدرخوبه ک هنوز قلبم کامل نمرده مرسی که این وبم یاداوری کردی شب راستاره خواهدامد

ستایش باران

دستانت را کجا گم کردم

فاطمه

یادم رفته بودقصه ی تکرار زمین را یادم نمانده بودمامیچرخیم نه این گردی کوچک بیچاره یادم نمانده بودما دور میزنیم نه ماه وخورشیدو ستاره این ما و ما وما یادم نمانده بود ما تازه ابتدای منیت من است